Polityka prywatności

Start  /  VISIONCUBE  /  Polityka prywatności

Szanując Twoją prywatność uprzejmie informujemy,

iż celem utrzymywania witryny www.visioncube.pl jest ułatwienie kontaktu zainteresowanych osób z VisionCube i odwrotnie oraz szeroko rozumiane udostępnienie informacji o profilu działalności, produktach i osiągnięciach VisionCube w Krakowie.

Dane oraz informacje, jakie zostaną nam przekazane poprzez tą witrynę oraz przy jej pomocy (szczególnie treść korespondencji e-mail, komentarze, dane przedstawione w formularzach) winny być traktowane jako przekazane dobrowolnie, a VisionCube nie żąda ich przekazywania.

Uprzejmie prosimy o nie przesyłanie przy pomocy naszej witryny informacji noszących cechy danych osobowych, zarówno własnych, jak i osób trzecich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jedyny wyjątek może stanowić zamiar właściciela danych, aby udostępnić je VisionCube w celu prowadzenia korespondencji w sprawach związanych z ww. celem witryny.

Wszelkie dane uzyskane przez VisionCube są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych w sposób na jaki pozwalają współczesne, nowoczesne metody. Przypominamy jednak, że zasady funkcjonowania sieci Internet nie dają pełnej gwarancji poufności przekazu i nie ponosimy odpowiedzialności za poufność danych poza bazą prowadzoną przez VisionCube.

Każdy zainteresowany ma nieograniczone prawo wglądu do dotyczących go danych, zgromadzonych w bazie VisionCube, a także prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia – o ile nie będą one konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej przez VisionCube.

Udostępnienie nam adresu internetowego, uważamy za jednoznaczne ze zgodą na używanie go w celu utrzymywania korespondencji z VisionCube we wszelkich sprawach związanych z ww. celem naszej witryny.

czekamy na Kontakt

/ chętnie odpowiemy na Twoje pytania

VisionCube S.A.

ul. gen. Bohdana Zielińskiego 22
30-320 Kraków, PL, EU
NIP: 6793089422

(+48) 123 906 400

Kom.: (+48) 660 136 146
Serwis: (+48) 123 906 410
 

info@visioncube.pl

Video: cracow.visioncube.pl
Serwis: support@visioncube.pl

06

Napisz
do Nas!

/ Szybki kontakt