Odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Jakie miejsce zajmuje komunikacja wideo w grupie preferowanych metod komunikacji?

Z biegiem czasu komunikacja wideo (wideo-chat, wideokonferencje) stała się coraz częściej wybieranym sposobem komunikacji dla różnych grup użytkowników, rozwijających się firmoraz dużych przedsiębiorstw. Choć w ostatnim czasie technologia komunikacji wideo znacznie się rozwinęła, nadal występują problemy z kompatybilnością i niespójnością doświadczeń użytkowników,w szczególności podczas łączenia ze sobą różnorodnych urządzeń do wideo rozmów oraz aplikacji klienckich.

Jakie elementy ograniczają zastosowanie technologii wideo?

Na rynku obecnych jest wielu różnych dostawców usług komunikacyjnych wideo. Połączenie tak dużej liczby różnego rodzaju rozwiązań wideo w jeden spójny system od zawsze stanowi wyzwanie. Dotychczasowe rozwiązania tego problemu prowadziły do ograniczaniaogólnych doświadczeń użytkowników. Dotyczyło to różnych i nieznanych użytkownikom sposobów obsługi oraz utraty części funkcjonalności oczekiwanych od komunikacji wideo. Ogólnie rzecz biorąc, dopóki użytkownicy współpracują ze sobą w ramach jednej platformy wideo, dopóty mogą czerpać korzyści z ujednoliconej obsługi (np. planowanie i zestawianie połączeń wideokonferencyjnych) oraz współdzielić pulpit i aplikacje podczas spotkania. Jednakże, jeżeli połączymy ze sobą różne systemy wideo oraz oprogramowanie klienckie, wówczas możemy mieć do czynienia z wieloma problemami. Przykładowo, każde rozwiązanie wideo może posiadać swoją własną unikalną metodę planowania połączeń wideo. Korzystanie z więcej niż jednej metody planowania rozmów wymaga by osoba organizująca konferencje wiedziała wcześniej czy połącznie będzie realizowane przez Skype for Business/Lync czy przy udziale innej technologii, co może być dość kłopotliwe. To samo dotyczy uczestników połączenia, proces ich dołączania do spotkania może wymagać stosowania różnych podejść. Uczestnicy konferencji, którzy nie mają zbyt dużego doświadczenia z IT mogą nie wiedzieć, że zamiast po prostu kliknąć w aplikacji Outlook na link do Skype for Business/ Lync otrzymany w zaproszeniu na spotkanie, muszą podać numer mostu konferencyjnego klienta Lync. Może to dezorientować użytkowników i prowadzić do powstawania błędów, co przekłada się na straty czasu, niską frekwencję oraz utratę możliwości biznesowych. Kolejny problem to niespójna jakość wideo po dołączeniu do spotkania. Uczestnicy konferencji zwykle oczekują by układ oraz sposób prezentacji treści był taki sam jak przy zwykłej rozmowie wideo. Gdy mają do czynienia z nieznanym formatem wideo lub sposób współdzielenia treści jest inny od tego, do którego przywykli, wówczas ich produktywność podczas spotkania może być znacznie mniejsza.

W jaki sposób mogą być rozwiązane problemy związane z obsługą wielu platform wideo, aby poprawić jakość doświadczeń użytkowników?

Organizacje korzystające z wielu platform wideo takich jak Skype for Business/Lync, Cisco i Polycom powinni wybrać rozwiązanie, które łączy ze sobą różne infrastruktury i pozwala użytkownikom na stosowanie znanych im sposobówobsługi, do których są przyzwyczajeni. Polycom oferuje takierozwiązanie w ramach Polycom® RealConnect®. Jest ono zbudowane w oparciu o wysoce skalowalną i interpretacyjną infrastrukturę wideo (platforma Polycom® RealPresence®) i stanowi platformę do łączenia ze sobą różnorodnych systemów komunikacji wideo, jednocześnie zachowując doświadczenia użytkowania charakterystyczne dla danego systemu.

W jaki sposób działa funkcja Polycom RealConnect?

Korzyści oferowane przez rozwiązanie Polycom RealConnect dotyczą zarówno użytkowników Skype For Business/Lync jak i tradycyjnych systemów wideo. Wykorzystuje istniejące przepływy pracy związane z planowaniem konferencji w Outlooku i bezproblemowo jednoczy je wszystkie w ramach jednego połączenia wideo, bez potrzeby interwencji ze strony użytkownika lub pracownika IT.

W jaki sposób mogą być rozwiązane problemy związane z obsługą wielu platform wideo, aby poprawić jakość doświadczeń użytkowników?

Organizacje korzystające z wielu platform wideo takich jak Skype for Business/Lync, Cisco i Polycom powinni wybrać rozwiązanie, które łączy ze sobą różne infrastruktury i pozwala użytkownikom na stosowanie znanych im sposobów obsługi, do których są przyzwyczajeni. Polycom oferuje takie rozwiązanie w ramachPolycom® RealConnect®. Jest ono zbudowane w oparciu o wysoce skalowalną i interpretacyjną infrastrukturę wideo (platforma Polycom® RealPresence®) i stanowi platformę do łączenia ze sobą różnorodnych systemów komunikacji wideo, jednocześnie zachowując doświadczenia użytkowania charakterystyczne dla danego systemu.

W jaki sposób działa funkcja Polycom RealConnect?

Korzyści oferowane przez rozwiązanie Polycom RealConnect dotyczą zarówno użytkowników Skype For Business/ Lync jak i tradycyjnych systemów wideo. Wykorzystuje istniejące przepływy pracy związane z planowaniem konferencji w Outlooku i bezproblemowo jednoczy je wszystkie w ramach jednego połączenia wideo, bez potrzeby interwencji ze strony użytkownika lub pracownika IT. Infrastruktura Polycom RealPresence natywnie integruje się ze Skypefor Business/ Lync i łączy ze sobą dwa rozwiązania. Użytkownicy mogą bezproblemowo dołączać się do tego samego połączenia wideokonferencyjnego, dzielić treści pomiędzy oba rozwiązania i przeglądać wszystkie treści w znanym sobie formacie. Korzystając z funkcji RealConnect, zarówno osoby korzystające ze Skype for Business/Lync jak i te stosujące tradycyjne systemy wideo mogą stosować aplikację Microsoft Outlook do planowania połączeń konferencyjnych. Użytkownicy Lync klikają na odpowiednie łącze by dołączyć do rozmowy i natychmiastowo łączą się z Lync AVMCU (Audio Video Multipoint Conferencing Unit), dzięki czemu widzą natywny format wideo.Uczestnicy korzystający z tradycyjnych systemów wideo mogą dołączyć do rozmowy wybierając ID konferencji, które jest określone w zaproszeniu na spotkanie i łączą się z usługą VMR (Virtual MeetingRoom) w ramach infrastruktury konferencyjnej Polycom. Co więcej, uczestnicy korzystający z urządzeń końcowych Polycom RealPresence Group Series oraz HDX mogą dołączyć do zaplanowanego spotkania poprzez jedno kliknięcie na ekranie kalendarza dostępnego w aplikacji RealPresence Calendar Proxy –podobna obsługa jak w systemie Lync. Użytkownicy tradycyjnych urządzeń końcowych wideo widzą na swoich ekranach standardowy układ obrazów wideo (ciągły podgląd).

Czy użytkownicy nieposiadający systemu wideokonferencyjnego lub oprogramowania klienckiego również mogą dołączyć do rozmowy realizowanej przy udziale rozwiązań Polycom i Skype for Business/Lync?

Aplikacja Lync Web App dla Lync 2013 (oraz aplikacja Skype for Business Web App) pozwala by użytkownicy nieposiadający systemu wideokonferencyjnego ani oprogramowania klienckiego mogli dołączyć się do rozmowy korzystając z aplikacji dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej. Mogą dołączyć do połączenia wideokonferencyjnego jako goście korzystając z przeglądarki internetowej (z kontrolą AcitveX) po kliknięciu odnośnika w otrzymanym zaproszeniu na spotkanie i instalacji właściwego pluginu. Kolejną opcją dostępną dla tego typu użytkowników, szczególnie jeżeli uczestniczą w rozmowie tylko jako uczestnicy głosowi korzystając z telefonu komórkowego lub stacjonarnego, jest współdzielenie się treścią poprzez przeglądarkę internetową za co odpowiada rozwiązanie Polycom®RealPresence® Content Sharing Suite (CSS). Aby taki użytkownik mógłuzyskać dostęp do treści oferowanych przez CSS za pomocą przeglądarki internetowej, musi najpierw wpisać adres URL serwera usługi CSS. Kolejnym krokiem jest instalacja pluginu CSS i wpisanie numeru ID danej konferencji, aby móc w niej aktywnie uczestniczyć.

VisionCube Platynowy Partner Poly w Polsce

VisionCube S.A. to Twój najlepszy dostawca rozwiązań Poly w Polsce. Jako jedyni uzyskaliśmy statut Platinum Partner Poly w latach 2015 - 2018

8 lat

doświadczenia

220

realizacji

24/7

serwis i obsługa

100%

zadowolonych
klientów

+15 000

użytkowników
wideokonferencji

+160

sale konferencyjne

Jakub Stępniak

Kuba jest opiekunem marki Poly w VisionCube S.A.
+48 507 098 882
j.stepniak@visioncube.pl
Napisz wiadomość

VisionCube S.A.

ul. gen. Bohdana Zielińskiego 22,
30-320 Kraków, PL, EU

Tel.: (+48) 123 906 400
Mail: info@visioncube.pl

Poniedziałek – Piątek 
w godz. 8:00 – 16:00

oddział w Warszawie

ul. Warszawska 164,
05-082 Latchorzew, PL, EU

(+48) 224 171 200

Serwis 24/7

(+48) 123 906 410

support@visioncube.pl

VisionCube S.A. / ul. gen. Bohdana Zielińskiego 22 / 30-320 Kraków / NIP: PL6793089422 / REGON: 122780360 / KRS: 0000681341 / Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI KRS. Kapitał zakładowy: 2 202 000,00 zł; wniesiony w całości

Branding & Webdesign by Babilon.me