Systemy wideokonferencyjne VisionCube

Opracowanie: Marcin Gwóźdź, Natalia Racławska
Kraków 2018

W sytuacjach kryzysowych, w których liczy się szybka reakcja, wykorzystanie nowoczesnych technologii jest nie do przecenienia. Bez odpowiedniego sprzętu służby nie byłyby bowiem w stanie sprawnie reagować na pojawiające się zagrożenia. Korzystanie z niego powinno być jednak intuicyjne, stosunkowo łatwe oraz musi pozwalać na swobodny przegląd informacji z różnych źródeł.

Jako VisionCube oferujemy i wdrażamy rozwiązania, które posiadają wszystkie wymienione wyżej cechy, niezależnie od stopnia skomplikowania instalacji.

Mobilna ściana wizyjna VisionCube

Zdefiniowanie potrzeb

Nie inaczej było w przypadku jednego z naszych Klientów. W związku z koniecznością zbierania obrazów z monitoringu z różnych miejsc, a także źródeł (m.in. kamera
z helikoptera, dron) Klient ten potrzebował rozwiązania, które pozwoli skupić wszystkie te informacje w jednym miejscu.

Celem była możliwość szybszego reagowania na pojawiające się zagrożenia oraz zapewnienie bardziej płynnego przepływu informacji, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa. Aby spełnić te wymagania został zainstalowany procesor graficzny, który pozwala na swobodne zarządzanie sygnałem wideo.

Procesor ten można dopasować do konkretnych wymagań, zarówno pod względem typu obsługiwanych źródeł (np. SDI, HDMI, CAT, OPTO), jak również, ze względu na modułową budowę ilości wejść i wyjść. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujemy elastyczność i skalowalność całego systemu. Do procesora graficznego została podłączona mobilna ściana wizyjna.

Urządzenie wizyjne VisionCube

Dwa etapy przeprowadzania instalacji

Sala, będąca miejscem wykonania instalacji, to przestrzeń pracy sztabu kryzysowego. W związku z tym wprowadzone rozwiązanie musiało być jak najbardziej intuicyjne, tak aby reakcja na pojawiające się zagrożenia była możliwie najszybsza.

Projekt został przeprowadzony dwuetapowo. Początkowo ściana wizyjna składała się z 4 monitorów, następnie ich liczba została zwiększona do 9. W pierwotnej konfiguracji do każdego z 4 monitorów podłączony był osobny komputer z własną klawiaturą i myszką, co znacznie wydłużało proces obsługi.

W wyniku powiększenia ściany oraz podpięcia procesora graficznego zostało wprowadzone jedno stanowisko operatora, z przełącznikiem KVM. Dzięki niemu możliwe jest sterowanie dowolnym komputerem podłączonym do systemu – za pomocą prostego przełączenia na dotykowym interfejsie. Zniknęła również konieczność sterowania przy użyciu osobnych myszek i klawiatur – wszystko odbywa się przy wykorzystaniu jednego zestawu.

Zapewnienie komunikacji pomiędzy oddziałami

W ramach danej instalacji, w sąsiedniej sali, w której znajdowało się pomieszczenie dla służb dyżurnych, zainstalowano ścianę wizyjną składającą się z 16 monitorów, do których również został podpięty procesor graficzny.

Obydwa procesory mają takie same źródła, dzięki czemu istnieje możliwość wyświetlania tego samego obrazu w dwóch pokojach równocześnie. Dodatkowo, osoby przebywające w jednej z sal uzyskały możliwość sterowania wyświetlaną w drugim pomieszczeniu treścią, co zapewnia natychmiastowy przepływ istotnych informacji.

Mobilna ściana VisionCube, ściana wizyjna

Elastyczność i bezpieczeństwo

Wprowadzone przez nas rozwiązanie ma jeszcze jedną bardzo ważną cechę – na zainstalowanych ścianach wizyjnych możliwe jest wyświetlanie obrazów w dowolnej konfiguracji. Na życzenie Klienta zaprojektowaliśmy 22 layout’y, które ukazują różne opcje rozdzielenia tej przestrzeni. Dzięki temu podział ściany może odbywać się w dowolny sposób, w zależności od tego jaki obszar chcemy zapełnić obrazem z danego źródła.

Ze względów bezpieczeństwa korzystanie ze ścian wizyjnych możliwe jest tylko po wprowadzeniu odpowiedniego PIN-u. Dlatego też nie mają miejsca sytuacje, w których ktoś niepowołany ingeruje w wyświetlane treści. Dzięki danej instalacji praca służb została w znaczny sposób usprawniona, a problem ze zbyt dużą ilością informacji, docierających z różnych źródeł,  rozwiązał się. Wprowadzone przez nas rozwiązanie umożliwiło zbieranie danych z monitoringu, drona, kamery z helikoptera oraz bezpośrednie wyświetlanie treści z telewizji, przez co zarządzanie nimi
w momencie, gdy pojawia się konieczność szybkiej reakcji, jest zdecydowanie ułatwione.

Centrum zarządzania kryzysowego - ściana wizyjna

Korekta tekstu: Małgorzata Stasiak, VisionCube S.A. / m.stasiak@visioncube.pl