W sytuacji, gdy w naszym środowisku wewnętrznym korzystamy z konkretnych rozwiązań w zakresie callingu oferowanych np. przez firmę Cisco (używamy systemu Cisco Call Manager), warto pod kątem wideokonferencji rozważyć integrację ze Skype for Business. Jest ona możliwa dzięki Cisco Webex Meetings Server, który odpowiada za transkodowanie protokołów Skype do protokołów używanych w infrastrukturze firmy Cisco. Dzięki temu możliwe jest wdzwonienie dowolnego terminala wideokonferencyjnego Cisco do konferencji Skype’owej.

Cisco Call Manager

Daną infrastrukturę możemy dodatkowo zintegrować z Cisco Call Manager wraz z wszystkimi funkcjami głosowymi. Oznacza to, że w sytuacji, gdy mamy telefonię w firmie bazującą na Call Managerze, istnieje możliwość dołączenia do niej funkcjonalności wideokonferencji, zintegrowania jej ze Skype for Business, a tym samym uzyskania całkowicie natywnej komunikacji w zakresie wideokonferencji i callingu. Dodatkowo, daje nam to możliwość dołączenia z dowolnego telefonu do konferencji Skype’owej przy użyciu połączenia głosowego. Uzyskujemy również opcję dołączenia do takiej konferencji za pośrednictwem dowolnego terminala wideokonferencyjnego. Ponadto, w przypadku integracji z usługą kalendarzową, w momencie zaplanowania przez Outlooka konferencji Skype’owej, możemy po przyjściu do sali konferencyjnej podłączyć się do danej konferencji przy użyciu jednego przycisku na terminalu.

Co w przypadku gdy nie mam Skype’a, a szukam platformy komunikacyjnej?

W takim przypadku warto rozważyć rozwiązania, które są już obecnie powszechnie dostępne jako rozwiązania cloudowe. Dlaczego cloudowe? Ponieważ próg wejścia w takie rozwiązanie pod kątem budżetu jest dużo niższy. Oczywiście jeśli posiadamy środki na rozwiązania on-premise, można skłaniać się do ich wprowadzenia. Należy jednak mieć na uwadze, że obecnie ich dostępność na rynku jest znacznie mniejsza, niż rozwiązań stricte chmurowych, ponieważ są one przez nie wypierane.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem cloudowym jest Cisco Webex, który został podzielony na dwie platformy – Cisco Webex Meetings oraz Cisco Webex Teams. Na szczególną uwagę zasługuje Cisco Webex Teams, który jest bardzo obszerną platformą dla komunikacji pracy zespołowej. Dane narzędzie pozwala nam bowiem na tworzenie zespołów projektowych lub zadaniowych, w obrębie których dodajemy konkretne osoby do przestrzeni. Dzięki temu możemy z nimi pisać, możemy do nich dzwonić (za pomocą jednego przycisku) oraz mamy możliwość udostępniać im pliki. Wszystkie te funkcjonalności porządkują kwestie pracy zespołowej.

Szersze możliwości danej integracji

Rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że integruje się również w modelu hybrydowym. Wynika to z  możliwości zainstalowania Cisco Webex Meetings Server wewnętrznie w infrastrukturze. W wyniku tego uzyskujemy następującą funkcjonalność – w przypadku wielu połączeń z terminali wideokonferencyjnych wewnątrz organizacji nie ma sytuacji, w której wszystkie te połączenia wychodzą na zewnątrz do chmury. Dopóki dzwonimy wewnątrz organizacji to każde połączenie kierowane jest do wewnętrznego serwera, który jest zintegrowany z cloudem. Jednak w przypadku połączeń lokalnych nie jest wymagane utylizowanie połączenia do Internetu. W sytuacji kiedy chce dołączyć do nas ktoś z zewnątrz, jest on „wdzwaniany” do nas z serwera. Dodatkowo, jeżeli serwer ten ulegnie awarii, możemy zawsze liczyć na serwer chmurowy, który zastąpi go w sposób płynny (równocześnie jest to system dużo mniej podatny na awarie).

Dodatkowo, warto zaznaczyć, że w przypadku Cisco Webex możliwe jest zastosowanie Key Management Servera, czyli KMS, który pozwala nam na szyfrowanie połączeń wideokonferencyjnych z użyciem własnych kluczy. Jest to szczególnie przydatna opcja dla użytkowników, którzy wymieniają dane wrażliwe i nie chcą żeby dane te były szyfrowane z użyciem kluczy, na które nie mają wpływu.
W danej opcji istnieje bowiem możliwość wygenerowania własnych certyfikatów lub użycia własnych kluczy. Jednakże należy pamiętać, że w przypadku instalowania serwera KMS konieczne jest wykonanie kopii bezpieczeństwa serwera i zapewnienie pełnej redundancji rozwiązania, gdyż w momencie jego awarii utracimy bezpowrotnie dostęp do danych. Wynika to z faktu, iż są one przechowywane w chmurze w formie zaszyfrowanej, a wszystkie klucze do nich znajdują się na naszych lokalnych serwerach.

Rozwiązania Cisco w modelu hybrydowym

Model hybrydowy najczęściej spotykany jest u klientów, którzy są gotowi na migrację do chmury, jednakże posiadają infrastrukturę on-premise do realizacji połączeń telefonicznych między użytkownikami, czyli callingu. Jest to tak naprawdę najbardziej klasyczny model, w którym możemy zastosować rozwiązanie hybrydowe, równocześnie umożliwiający nam integrację telefonii z wideokonferencją odbywającą się w chmurze. Dzięki temu istnieje możliwość dołączenia do konferencji z każdego telefonu biurkowego. Dodatkowo, w przypadku realizacji połączenia głosowego z dwoma użytkownikami, system Cisco Webex Teams otwiera nam dodatkową przestrzeń, w której możemy wymienić się plikami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi rozmowy, które zostaną później zapamiętane.

Chmura pełni funkcję systemu do „provisionowania” i rejestracji urządzeń. Oznacza to, że wszystkie urządzenia logują się do chmury, tam są przechowywane ich poświadczenia oraz dane o nich.  Chmura pełni więc funkcję systemu, który kieruje połączeniami na tak zwany call server. W danym modelu może on być równocześnie zintegrowany z Cisco Call Managerem, dzięki czemu oba te systemy wymieniają między sobą informacje o obecnych połączeniach i możliwe jest przekazywanie połączeń między nimi. Innymi słowy model hybrydowy jest dla klientów, którzy cenią sobie cechy rozwiązań on-premise, ale chcą korzystać z funkcjonalności chmury.

Autor tekstu: Andrzej Rzepecki

Redakcja, korekta tekstu: Natalia Racławska

Andrzej Rzepecki

technologiczna encyklopedia, na wiele problemów ma remedia

Zawsze dobrze wie, co w trawie najnowszych technologii piszczy.

a.rzepecki@visioncube.pl